Aşk nedir?

erbâb-ı kemâle ol iyandır
kim hüsn ile aşk tev'emandır
hüsn âyine-i cihannümâdır
keyfiyet-i aşk ana cilâdır
hüsn olmasa aşk zâhir olmaz

aşk olmasa hüsn bâhir olmaz
hüsn olmasa aşktan ne hâsıl
ma'şuk eder ehl-i aşkı kâmil
olmaz ise aşk hüsn olur hâr
aşk iledir ehl-i hüsne bâzâr
-leylâ ile mecnun - fuzulî


çeviri: olgunluk ehline bu açıktır ki hüsnle aşk ikizdir. hüsn, cihanı gösteren bir aynadır, aşk keyfiyeti de ona ciladır. hüsn olmasa aşktan bir şey elde edilemez. maşuku olgunlaştıran sevgilidir. aşk olmazsa hüsn, hor-hakir kalır. hüsn ehlinin alışverişi, aşkladır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

yorum yaparak içeriğe katkıda bulunabilirsiniz.