Atasözleri Öğretimi İçin Bir Etkinlik Önerisi

Öğrencilerime uyguladığım ve olumlu dönütler aldığım bir uygulamayı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Atasözleri etkinliği, üç uygulamadan oluşmaktadır. Bu etkinlikle, öğrencilerin söz varlığımızın veciz örnekleri olan atasözlerimizi öğrenmesi hedeflenmektedir. Bu uygulamaların sonucunda bilişsel kazanımlar edinmenin yanında; ikinci uygulamayla psikomotor beceriler, üçüncü uygulamayla da duyuşsal becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Süre olarak 40 dk. yeterlidir. Ayrıca ilk ve ortaokulun tamamında uygulanabilir.


1- Atasözü etkinliği ana hatlarıyla sınıfa anlatılır. Anlatıldıktan sonra her öğrencinin birer tane atasözü söylemesi gerektiği söylenir ve bunun 3 dakika sonra başlayacağı söylenir. 3 dakikanın ardından öğrencilerin, sınıf oturma düzenine yahut sınıf listesine göre, bir tane atasözü söylemesi istenir. (ön bilgileri ortaya çıkarması açısından önemlidir.) Atasözü söyleyebilenler tebrik edilir. Söyleyemeyenler için bir yaptırım yoktur ancak pedagojik zararlar oluşturmayacak ufak cezaların verilmesi, (taklit, şınav, vb) sınıfta tatlı bir rekabet ortamı oluşturacaktır.


2- Aşağıdaki 15 tane atasözü tahtaya yazılır. Tahtadaki atasözlerinin drama yöntemiyle anlatılması istenir. 15 atasözü numaralandırılır, herkese rastgele bir numara verilir ve atasözünü kimseye söylememesi tembihlenir. Öğrenciler tahtada, sırayla numaralandırılmış atasözlerinin canlandırmaları yapar ve diğer öğrenciler tahminler yürütür. Doğru tahmin edenlere sembolik pekiştirme uygulanır. (yıldız, puan vs.) 

Örnek atasözleri:

1- Yuvayı dişi kuş yapar. 
2- Su içene yılan bile dokunmaz. 
3- El elin eşeğini türkü çığıra çığıra ararmış 
4- Ayağını yorganına göre uzat. 
5- Yılanın başını küçükken ezeceksin. 
6- Erken öten horozun başını keserler. 
7- Besle kargayı oysun gözünü. 
8- Dost başa düşman ayağa bakar. 
9- Kedi ulaşamadığı ciğere mundar der. 
10- Kaçan balık büyük olur 
11- Bir ipte iki cambaz oynamaz. 
12- Öfkeyle kalkan zararla oturur. 
13- Ev alma komşu al. 
14- Dost kara günde belli olur.
15- İki testi çarpışınca biri kırılırsa diğeri de çatlar.


3- Son adımda ise  tahtadaki atasözleri, öğrencilere rastgele dağıtılır. Öğrencilerin 10 dakika içerisinde deftere resmetmesi istenir. (Aşağıdaki bir kaç örnek, öğrencilere fikir edindirebilir.) Resmedilen atasözlerini, öğretmen inceler ve tahmin edebildiği çizimleri imzalar. Tahmin edemediği atasözlerini düzenlenmesi için geri gönderir. Beğenilen, başarılı bulunan atasözleri sınıf panosunda sergilenebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

yorum yaparak içeriğe katkıda bulunabilirsiniz.